Tietoa Ukrainan sodan vaikutuksista

Näin sota Ukrainassa vaikuttaa talouteen, markkinoihin ja maksuliikenteeseen
Kuva Ukrainasta

Venäläiset omistukset poistetaan rahastoista

Ikoni: i-kirjain ympyrässä

Handelsbanken luopuu venäläisistä arvopapereista

Handelsbanken on tehnyt päätöksen poistaa rahastoistaan kaikki venäläiset omistukset heti, kun olosuhteet ja määräykset sen sallivat.

Handelsbankenin rahastoyhtiön (Handelsbanken Fonder) hallinnoimasta pääomasta noin 0,03 prosenttia on sijoitettu venäläisiin osakkeisiin ja arvopapereihin. Heti kun kaupankäynti Venäjän pörssissä on mahdollista, Handelsbanken myy omistuksensa  siten, että asiakkaidemme säästöihin kohdistuvat tappiot minimoidaan, mikä on myös lakisääteinen vaatimus. 

Handelsbanken on vuoden vaihteesta lähtien vähentänyt venäläisten arvopapereiden omistustaan lähes miljardilla kruunulla noin 270 miljoonaan kruunuun (arvo Moskovan pörssin sulkeutumista edeltävänä päivänä). Kaikki venäläisten joukkovelkakirjojen omistukset on purettu.


Ikoni: Sydän kämmenellä

Miten voin tukea ukrainalaisia?

Näin osallistut avustuskeräykseen turvallisesti

Helpoin ja turvallisin tapa auttaa sodasta kärsiviä ukrainalaisia on tehdä lahjoitus tunnettujen avustusjärjestöjen kautta. Järjestöjen toiminta on läpinäkyvää ja niillä on kriisitilanteissa tarvittava kokemus ja kanavat. Näin sinä voit luottaa siihen, että avustuksesi tavoittaa varmasti oikean kohteen. Esimerkiksi Finanssiala ry on koonnut sivustolleen luettelon tunnetuista ja luotettavista avustusjärjestöistä.

Kriisi on saanut myös huijarit liikkeelle. Suhtaudu kriittisesti verkossa ja sosiaalisessa mediassa jaettaviin linkkeihin ja selvitä huolelle, kenelle teet maksuja ja annat korttitietojasi.


Pakotteiden vaikutus maksuliikenteeseen ja korttimaksamiseen

 • Handelsbankenin korteilla ei voi maksaa eikä tehdä käteisnostoja Venäjällä. Kortit eivät myöskään toimi venäläisissä verkkokaupoissa.
 • Et voi. 28.2.2022 jälkeen asiakkaamme eivät voi tehdä maksuja Venäjälle tai Valko-Venäjälle tai ottaa vastaan maksuja näistä maista. Taustalla ovat laajat pakotteet, joita EU ja Yhdysvallat kohdistavat Venäjään ja Valko-Venäjään, sekä maksuliikenteeseen liittyvät äärimmäisen korkeat riskit.
 • Vastareaktiona Venäjän sotilaalliselle hyökkäykselle Ukrainaan länsimaat toteuttavat uusia pakotteita Venäjää ja Valko-Venäjää vastaan. Monet näistä pakotteista täydentävät Venäjään ja Valko-Venäjään kohdistuvia olemassa olevia pakotteita, mutta osa pakotteista on uusia. Uudet pakotteet ovat laajat ja vaikutuksiltaan moninaiset. Nykyiset ulkomaanmaksujen poikkeusluvat eivät täytä pakotteiden vaatimuksia ja siksi ulkomaanmaksuja koskevat poikkeusluvat on peruttu.  
 • Paras tapa lahjoittaa rahaa Ukrainaan on lukuisten avustusjärjestöjen, kuten Punaisen Ristin, Unicefin tai Pelastakaa Lapset ry:n kautta. Näin voit olla varma siitä, että apu menee perille. Finanssiala on koonnut sivustolleen ajankohtaisia kysymyksiä Venäjän sotatoimien vaikutuksista ja selvittänyt myös, miten kansalainen voi osallistua avustuskeräyksiin turvallisesti. Lue lisää täältä. Avautuu uuteen ikkunaan

  Korttimaksut Ukrainaan onnistuvat toistaiseksi. Kun teet verkossa korttiostoja, ole varovainen ja selvitä tarkoin, kenelle annat korttisi tiedot ja lähetät rahaa. 

 • Myönnetyt ulkomaanmaksujen poikkeusluvat eivät ole enää voimassa, jos ne eivät ole uusien pakotteiden mukaisia. 

Handelsbankenin rahastojen omistukset Venäjällä

 • Handelsbanken on vuoden vaihteesta lähtien vähentänyt rahastoistaan venäläisten arvopapereiden omistustaan lähes miljardilla kruunulla noin 270 miljoonaan kruunuun. Kaikki venäläisten joukkovelkakirjojen omistukset on purettu.

  Rahastoissamme on ollut venäläisiä arvopapereita, joskin rajoitetusti. Emme halua enää omistaa venäläisiä osakkeita tai arvopapereita ja siksi myymme viimeisetkin omistuksemme heti kun olosuhteet ja määräykset sen sallivat. Nykyisten tietojen valossa toivomme tietenkin, että olisimme tehneet tämän jo aikaisemmin.

 • Taustalla siihen, miksi Handelsbanken ja muut ovat sijoittaneet Venäjälle, vaikuttaa se, että vaikka maa on ollut pakotteiden alaisena useiden vuosien ajan, se on myös ollut osa kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita. Taloussuhteet Venäjän kanssa ovat kasvaneet, etenkin energian ja EU-viennin osalta.

  Handelsbanken on noudattanut voimassa olevia säännöksiä ja kansainvälisiä pakotteita, mutta aloitimme hiljattain muista syistä omistuksiemme pienentämisen, muun muassa Sperbankissa. Handelsbanken on myös omistanut pienen erän joukkovelkakirjoja useille kehittyville markkinoille keskittyvässä rahastossa. Erä on myyty, mutta se olisi pitänyt tehdä jo aikaisemmin.

  Yleisesti ottaen poissulkemiskriteerit keskittyvät nykyään pääasiassa yrityksiin tai toimialoihin. Meidän on tulevaisuudessa tarkasteltava myös maita eri tavalla. Tavoitteemme on vähentää Venäjälle kohdistuvia sijoituksia ja myydä viimeiset omistukset heti, kun olosuhteet ja määräykset sen sallivat. 

 • Venäläisten arvopapereiden omistus oli vuoden vaihteessa 1,2 miljardia kruunua, kun taas rahastoyhtiön hallinnoimat varat olivat yhteensä 900 miljardia kruunua. Venäläisten arvopapereiden kokonaisomistus on nyt noin 270 miljoonaa kruunua.

  Moskovan pörssin kaupankäyntirajoituksista johtuvista syistä EMEA Teema -rahasto oli suljettuna kaupankäynniltä 28.2. - 15.3.2022. Heti kun säännökset sallivat, myymme Venäjän alle prosentin omistukset Kehittyvät Markkinat Indeksi-, Global Indeksi Criteria- ja Kehittyvät Markkinat Teema -rahastoissa. Myös kaikki venäläisten joukkovelkakirjojen omistukset on purettu.

  Omistuksissamme ei ole nyt eikä ole ollut Venäjällä yrityksiä, joita ei saa omistaa EU:n pakotelistan mukaan. Noudatamme tietysti edelleen kaikkia voimassa olevia määräyksiä ja päätettyjä pakotteita. 

 • Venäjä on ollut pakotteiden alaisena lähes kymmenen vuoden ajan. Vuodesta 2014 lähtien EU:lla on ollut pakotelista, jota me, kuten koko rahoitusala, olemme noudattaneet. Samaan aikaan Venäjä on ollut osa kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita. Nyt tilanne on täysin muuttunut ja siksi vähennämme Venäjä-omistuksiamme mahdollisimman nopeasti. 

  Handelsbankenin rahastoissa ei tällä hetkellä ole Venäjän valtion joukkovelkakirjalainoja. Ennen hyökkäystä omistimme joukkovelkakirjoja Kehittyvät Markkinat Obligaatio -rahastossamme. Vuodenvaihteesta lähtien olemme nopeuttaneet Venäjä-omistuksiemme vähentämistä.

 • Global Indeksi Criteria –rahastolla on kattavat poissulkemiskriteerit yritysten toiminnalle ja rahasto on pitkään sulkenut useita venäläisiä yrityksiä näiden valossa pois. Rahaston noin 2 000 omistuksesta kuusi on venäläisiä omistuksia, jotka muodostavat noin 0,1 prosenttia rahaston arvosta. Näille yrityksille ei ole määrätty omistusoikeudellisia pakotteita.

 • Emme halua enää omistaa venäläisiä osakkeita ja arvopapereita ja siksi myymme viimeisetkin omistuksemme heti kun olosuhteet ja määräykset sen sallivat.

  Venäjälle kohdistuvat sijoitukset myydään siten, että asiakkaidemme säästöihin kohdistuvat tappiot minimoidaan, mikä on myös lakisääteinen vaatimus. 

Handelsbankenin ekonomistit

-

Vastuunrajoitus

Rahoitusvälineen tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Rahoitusvälineen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.